Vaccinium corymbosum

Nederlandse naam
"Blauwe bes"
Heesterplant die heerlijke bessen draagt welke bijdragen aan een goede gezondheid.

NAAR SORTIMENT

Callicarpa bodineri 'Profusion'

Nederlandse naam "Schoonvrucht"
Heesterplant die in het najaar prachtige paarse besjes draagt.

NAAR SORTIMENT